2 Ιουν 2013

Ταξικός και ρατσιστικός διαχωρισμός για υπηκοότητες στην Κύπρο. Λέαντρος Σαββίδης

Ακόμη μια απόφαση του υπουργικού συμβουλίου έρχεται για να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλο τον κόσμο ο οποίος ζει και εργάζεται στην Κύπρο, αφενός όσον αφορά την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων και αφετέρου το γεγονός ότι στον επονομαζόμενο «παράδεισο» οι υπηκοότητες αγοράζονται. Και ενώ οι διάφοροι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν έχουν σχεδόν καμιά ελπίδα για πολιτογράφηση αφού τα κριτήρια για τέτοιο ενδεχόμενο είναι μηδαμινά, αλλά και οι μεγάλες δυσκολίες οι οποίες φαίνεται να προκύπτουν κυρίως λόγω γραφειοκρατίας και όταν ευρωπαίοι υπήκοοι θέλουν να πολιτογραφηθούν, το υπουργικό συμβούλιο με απόφαση του εξέδωσε «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤ0Ν ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2013»

Σύμφωνα με τη μη «γραφειοκρατική» προσέγγιση της βουλής, αποφασίστηκε να ισχύει η γραφειοκρατία για όλο τον κόσμο που ζει και εργάζεται στην Κύπρο εκτός φυσικά αν …είναι πλούσιος/α. Στα έξι κριτήρια που αναγράφονται στο εν λόγο σχέδιο περιγράφεται πως οι ενδιαφερόμενοι εκατομμυριούχοι μπορούν να πολιτογραφηθούν ενώ την ίδια στιγμή άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει περάν των 10-15 μερικές φορές και 20 χρόνια, δεν έχουν καν το δικαίωμα να αιτηθούν πολιτογράφηση! Στα έξι κριτήρια για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση περιλαμβάνονται εκατομμυριούχοι, οι οποίοι έχουν κάνει ή θα κάνουν στο μέλλον μεικτές επενδύσεις και δωρεά σε κρατικό ταμείο, άμεσες επενδύσεις, καταθέσεις σε τράπεζες, συνδυασμός μεικτών επενδύσεων και δωρεάς σε κρατικό ταμείο, άμεσων επενδύσεων και καταθέσεων σε κυπριακές τράπεζες, επιχειρηματικές δραστηριότητες, η είναι πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ή στη Λαϊκή Τράπεζα έχουν απομειωθεί λόγω των μέτρων που εφαρμόσθηκαν στις δύο τράπεζες μετά τις 15 Μαρτίου 2013:

Μάλιστα φαίνεται ξεκάθαρα η ταξική και ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης μέσα στο ίδιο σχέδιο αφού στις επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν μπει ρατσιστικές και εθνοτικές διακρίσεις σε ότι αφορά τις προσλήψεις (πρέπει να εργοδοτεί τουλάχιστον πέντε (5) Κύπριους υπηκόους). Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι σε περίπτωση που ο/η εκατομμυριούχος/α χάσει τα λεφτά του/της και διαπιστωθεί από περιοδικό έλεγχο ότι δεν προϋποθέτει όλα τα κριτήρια (δεν είναι φερέγγυος/α δηλαδή) η υπηκοότητα μπορεί να ανακληθεί!

Από τα πιο πάνω προκύπτει το συμπέρασμα λοιπόν ότι το κράτος θεώρει ότι είναι ποιο δίκαιο να πολιτογραφηθεί κάποιος/α και να θεωρείται Κύπριος/α πολίτης/ιδα με όλα τα προνόμια που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο καθεστώς παρά ένας/μια εργάτης/ια η πρόσφυγας που ζει για χρόνια σε αυτή τη χώρα προσφέροντας τα πάντα και προσπαθώντας να κτίσει μια ζωή από το μηδέν ανάμεσα στις χειρότερες συνθήκες διαβίωσης. Επιβεβαιώνονται δε τα συυμπερασματα που προσωπικά έχω εκφράσει στη τελευταία έκδοση του ENAR HYPERLINK "http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202011-12/Cyprus%20-%20unedited.pdf"shadowHYPERLINK "http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202011-12/Cyprus%20-%20unedited.pdf" HYPERLINK "http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202011-12/Cyprus%20-%20unedited.pdf"report σχετικά με την αντιμετώπιση μεταναστών στη βάση ταξικών κριτηρίων. Με λίγα λόγια, έχεις (πολλά) λεφτά? Είσαι Κύπριος/α

Μπορείτε να δείτε αυτούσια τη απόφαση εδHYPERLINK "http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/80699B28B90D70CFC2257A7D0036613F"ώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: