15 Αυγ 2013

Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει ακόμη ένα περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης σχετικά με την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε οικογένεια δικαιούχων μεταναστών από τη Σρι Λάνκα

Δελτίο Τύπου – Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013
Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει ακόμη ένα περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης σχετικά με την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε οικογένεια δικαιούχων μεταναστών από τη Σρι Λάνκα
Η ΚΙΣΑ θεωρεί τη συστηματική μη-συμμόρφωση του συγκεκριμένου Υπουργείου και του ΤΑΠΜ με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς επίσης και την παράλειψη συμμόρφωσης με τις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, ως ακόμη μία ένδειξη κατάχρησης και υπέρβασης εξουσίας της διοίκησης. Επίσης, η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η συστηματική παράλειψη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς και η πρόσφατη καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Υπόθεση M.A. vs Cyprus, θέτουν εν αμφιβόλω το κατά πόσον επικρατεί σήμερα κράτος δικαίου στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου στην Κύπρο.


Press Release – Wednesday, 14 August 2013
KISA condemns another incident of discriminatory treatment regarding granting Cypriot citizenship to a family from Sri Lanka
KISA considers the systematic non-compliance of the Ministry of Interior and the CRMD with the Supreme Court decisions, as well as the failure to comply with the recommendations of the Ombudsman, as another indication of misuse and abuse of power by the administration. Furthermore, KISA is of the opinion that the systematic failure to comply with the decisions of the Supreme Court and the recent condemnation by the European Court of Human Rights in the Case MA vs Cyprus, cast doubts on whether the rule of law is prevailing on issues of immigration and asylum in Cyprus.
(press release attached)

Δεν υπάρχουν σχόλια: