18 Σεπ 2013

Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει στοχοποίηση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και παραβίαση του ιατρικού απορρήτου

Δελτίο Τύπου – Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει στοχοποίηση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό καταγγέλλει άλλο ένα σοβαρότατο περιστατικό κατάφωρης παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όπως και συνολικής κακοδιαχείρισης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δύο υποθέσεων γυναικών - αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η μεταχείριση των γυναικών αυτών  αναδεικνύει δυστυχώς για ακόμη μια φορά την απουσία αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας και στήριξης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στις παρούσες υποθέσεις στην  παραβίαση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και του ρόλου τόσο των κρατικών υπηρεσιών όσο και των ΜΜΕ στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και την υπόθαλψη των διακρίσεων και του ρατσισμού.


______________________________________________________________
 Press Release – Tuesday, 17 September 2013

KISA reports targeting of human trafficking victims and a breach of medical confidentiality
KISA – Action for Equality, Support, Antiracism reports yet another extremely severe incident involving a blatant breach of the right to privacy, as well as a complete mishandling of the cases of two women – recognised victims of trafficking by relevant state authorities and services. Unfortunately, the treatment of these women reflects yet again the absence of an effective and integrated framework for protection and support of human trafficking victims; in the aforementioned cases, with particular emphasis on the breach of the medical confidentiality code of ethics and of the law regarding data protection, as well as the role of state services and the media in the breach of human rights of migrants and the fostering of discrimination and racism. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: