11 Νοε 2013

Πρόσκληση στην παρουσίαση βιβλίου

Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο
«Κριτική στο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας»


Αφορμή για τη συγγραφή και έκδοση του βιβλίου «Κριτική στο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας» αποτέλεσε η απόφαση για εφαρμογή του International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) στην Κύπρο από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΤΚΕΑμεΑ).
Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί επιστημονική ανάλυση και κριτική αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη θεωρία, την πολιτική και την πρακτική των ζητημάτων που αφορούν στην αναπηρία - όπως αυτά προκύπτουν από τις δύο εκθέσεις που με εντολή του ΤΚΕΑμεΑ ετοιμάστηκαν με σκοπό την αιτιολόγηση της απόφασής τους για εφαρμογή του ICF. Επειδή η αναπηρία και ο τρόπος αντιμετώπισής της δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους με αναπηρία, το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλο το αναγνωστικό κοινό.
Στο βιβλίο παρατίθεται μια σύντομη αναφορά σε αυτά που ονομάζονται μοντέλο και σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την αναπηρία. Γίνεται αναφορά στην ιστορία και την προέλευση του ICF και εξηγείται η φιλοσοφία των θιασωτών του. Αναφορά γίνεται και στις διαφοροποιήσεις που έγιναν στον τρόπο αντιμετώπισης της αναπηρίας και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του ICF θα οδηγήσει στην οπισθοδρόμηση και στην εποχή του ιατρικού μοντέλου σκέψης και αντιμετώπισης της αναπηρίας. Αναλύεται και ο τρόπος μέσα από τον οποίο εμπλέκονται συμφέροντα τρίτων, υπό το πρόσχημα της βοήθειας προς τα άτομα με αναπηρία. Παρατίθενται επίσης οι λόγοι για τους οποίους το αναπηρικό κίνημα θα πρέπει να αντιταχθεί στην εφαρμογή του ICF
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται η διαπίστωση ότι οι αντιλήψεις της κοινωνίας και ο τρόπος αντιμετώπισης της αναπηρίας δεν μπορούν να συνεχίζουν να καθορίζονται από τεχνοκράτες και επαγγελματίες που εν μέρει στηρίζουν την καριέρα και τα εισοδήματά τους στη διαιώνιση ύπαρξης ανθρώπων που θα εξαρτώνται από τους ίδιους. Τέλος, υποδεικνύεται η έναρξη κοινωνικού διαλόγου ως σημαντική προσφορά προς τους ανθρώπους με αναπηρία, αλλά και προς την ίδια την κοινωνία, με στόχο να πάψει να θεωρείται η αναπηρία πηγή δυστυχίας, αιτία αποτυχίας και αφορμή για μοιρολόι. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητείται και η συνεισφορά της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδιαίτερα της σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής αλλά και άλλων συναφών με το θέμα τμημάτων της.
Η μονογραφία αυτή προσθέτει ένα λιθαράκι στην προαγωγή της ανθρώπινης γνώ­σης γύρω από τα ζητήματα της αναπηρίας και αποτελεί εργαλείο διαφώτισης, ενημέρωσης και εμπέδωσης αντιλήψεων προς την κατεύθυνση της ισότιμης αντιμετώπισης των ανθρώπων με αναπηρία. Συμπληρώνει επίσης τη λιγοστή βιβλιογραφία γύρω από τα ζητήματα της αναπηρίας στην Κύπρο.

Μιχάλης Δημοσθένους
Συγγραφέας του βιβλίου
Τηλέφωνο: 99 69 75 82    Email: mdem@cytanet.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια: