31 Ιαν 2012

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο οι άνεργοι και οι «φτωχοί εργαζόμενοι»!

Ριζοσπάστης 29-1-2012

Ο φόβος μπροστά στην κοινωνική έκρηξη διαπνέει την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ανεργία, όπου σημειώνεται ότι είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας 600 εκατομμυρίων παραγωγικών θέσεων εργασίας μέσα στην επόμενη δεκαετία για τη διατήρηση της στοιχειώδους «κοινωνικής συνοχής».

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ επαναλαμβάνεται ότι ο σημερινός αριθμός των ανέργων υπολογίζεται σε 200 εκατομμύρια, αν και υπάρχουν βάσιμες εκτιμήσεις ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Ετσι, για την απορρόφηση των σημερινών ανέργων και δεδομένου ότι το εργατικό δυναμικό αυξάνει κατά 40 εκατομμύρια το χρόνο, ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που απαιτούνται υπολογίζεται σε 600 εκατομμύρια.

Η ΔΟΕ επισημαίνει ακόμη ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων, πάνω από 900 εκατομμύρια, αν και έχουν δουλειά, «ζουν» (μαζί με τις οικογένειές τους) κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι εργαζόμενοι αυτοί, που ζουν κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν εισόδημα κάτω από 2 δολάρια την ημέρα!

Μάλιστα, πάνω από τους μισούς αυτής της κατηγορίας «ζουν» με εισόδημα κάτω από 1,25 δολάριο την ημέρα, σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι σ' αυτή την κατηγορία των «φτωχών εργαζόμενων» ανήκει το 30% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού...

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ αναφέρεται ότι παρά την οικονομική ανάκαμψη σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες ο συνολικός αριθμός των ανέργων είναι κατά 27 εκατομμύρια μεγαλύτερος σε σχέση με την έναρξη της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης.
Μια άλλη αξιοσημείωτη παρατήρηση αφορά στη μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 29 εκατομμύρια, είναι κυρίως εκείνοι οι εργαζόμενοι που απελπίστηκαν από την πολυετή αναζήτηση εργασίας και αφού εγκατέλειψαν την προσπάθεια διαγράφηκαν από τα μητρώα των αντίστοιχων οργανισμών. Αν προστεθούν και αυτοί στον αριθμό των ανέργων, τότε αυτός ξεπερνάει τα 230 εκατομμύρια.

Και σ' αυτή την έκθεση της ΔΟΕ υπογραμμίζεται το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών αφού υπολογίζεται ότι το 2011 ο αριθμός των ανέργων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας σε 74.800.000, κατά 4 εκατομμύρια περισσότεροι σε σχέση με το 2007 (έτος έναρξης της κρίσης). Σε παγκόσμιο επίπεδο οι νέοι αυτής της κατηγορίας έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να μείνουν άνεργοι σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας των νέων υπολογίζεται σε 12,7%.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ το τι πρέπει να γίνει, η ΔΟΕ εκφράζει την αγωνία της για την εξέλιξη της ανεργίας και την ολιγωρία που δείχνουν τα κράτη και οι οργανισμοί στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι προτάσεις που διατυπώνει στην έκθεσή της αποδεικνύουν ότι το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο πώς θα αποσοβηθεί μια κοινωνική έκρηξη και όχι πώς θα αντιμετωπισθούν οι αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν την ανεργία. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια η ΔΟΕ υποστήριξε την «απελευθέρωση της αγοράς εργασίας» και πρωτοστάτησε στην καθιέρωση και επέκταση των «ελαστικών» σχέσεων εργασίας. Είναι λογικό, λοιπόν, να επιμένει ότι η λύση θα έρθει με «στοχευμένες δράσεις», όπως προτείνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: