22 Οκτ 2013

Μιά ανακοίνωση της ΕΡΑΣ Λευκωσίας

Απάντηση της Επαρχιακής Συνέλευσης ΕΡΑΣ Λευκωσίας στην Αριστερή Παρέμβαση

Από την ίδρυσή της η ΕΡΑΣ ήταν και παραμένει μια προσπάθεια συσπείρωσης της Ριζοσπαστική Αριστεράς στην Κύπρο με μεσοπρόθεσμο στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων και την παρουσία των μελών της στο κοινωνικό κίνημα και τα πολιτικά δρώμενα ως ένα ενιαίο σχήμα. Βασική προϋπόθεση αυτού του εγχειρήματος, που παραμένει επίκαιρο, είναι η καταστατικά κατοχυρωμένη συναινετική διαδικασία λήψης αποφάσεων με στόχο την προοδευτική υπέρβαση των πολιτικών διαφορών. Καλλιεργούμε ένα κλίμα σεβασμού των διαφορετικών απόψεων και ευαισθησιών και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν ανεχόμαστε προπηλακισμούς, μη πολιτικούς χαρακτηρισμούς ή μη πολιτικές διαμάχες.
Η πολιτική και κινηματική δράση της ΕΡΑΣ επιδίωκε εξ αρχής τη μαζική απεύθυνση στους εργαζόμενους, πέρα από κάθε σεκταρισμό και με γνώμονα την υπεράσπιση και διεύρυνση του κοινωνικού κεκτημένου. Η πολιτική και κινηματική μας δράση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους υφιστάμενους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων, βάσει των οποίων διαμορφώνει την τακτική της.
Η ΕΡΑΣ συνεχίζει να διαμορφώνει πρωτοπόρες, πολιτικές και προγραμματικές θέσεις στην παρούσα οικονομικό-πολιτική συγκυρία και ξεπερνά προοδευτικά την εσωτερική της κρίση και την εσωστρέφεια που αυτή προκάλεσε. Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου, ισχυρού πολιτικού σχήματος στο χώρο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς προϋποθέτει βαθιά κατανόηση του πολιτικού τοπίου που δεν συνάδει με υπεραπλουστευτικές, μονοδιάστατες ή αφοριστικές αναλύσεις.

Παρά τη διαφορετική ανάγνωση των πραγματικοτήτων, είμαστε βέβαιοι ότι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που αποχωρούν τώρα και επίσημα από την ΕΡΑΣ θα βρεθούν μαζί μας στην ίδια πλευρά του οδοφράγματος γιατί ο αγώνας μας παραμένει κοινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: