31 Μαΐ 2012

Δέφτερη Ανάγνωση Εναλλακτική Πληροφόρηση Online εβδομαδιαίο Κυπριακό Περιοδικό


http://www.defterianaynosi.com/

Η Δέφτερη Ανάγνωση είναι προϊόν συλλογικής εργασίας: συντάσσεται από μια ομάδα και εκφράζει ένα χώρο ευρύτερου προβληματισμού για τον Δημόσιο Λόγο.
Οι βασικοί άξονες αυτού του προβληματισμού είναι:

1. Η Δημόσια Σφαίρα, η χειραγώγηση και ο ανισομερής δημόσιος διάλογος


Διαπιστώνεται ότι τα υφιστάμενα ΜΜΕ λειτουργούν μέσα παό τη χειραγώγηση, την επιλεκτική λογοκρισία και τις επικοινωνικαές επιθέσεις/ υστερίες με στόχο την «κατασκευή της κοινής γνώμης» παρά στη παροχή πληροφόρησης και ίσων ευκαιριών για δημόσιο διάλογο εξυπηρετώντας αυτονόητα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.. Το Δελτίο Εναλλακτικής Πληροφόρησης στοχεύει να λειτουργήσει ως μηχανισμός αντίστασης στην λογοκρισία και ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της ισομερούς δημόσιας συζήτησης, ώστε να εκδημοκρατικοποιηθει ο διάλογος καιη λογική των «ίσων αποστάσεων» διασαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένος ο δημόσιος διάλογος και όχι να νομιμοποιείται η υπάρχουσα δομή χειραγώγησης.

2. Η Εναλλακτική οπτική και η αποκωδικοποίηση του θεάματος


Το Δελτίο προσδιορίζεται ως «εναλλακτικό» με την ιστορική έννοια του όρου. Προσδιορίζει, δηλαδή, τις αρχές, οι οποίες λειτουργούν ως εστίες έμφασης για την επιλογή και τον σχολιασμό της επικαιρότητας: εστιάζει σε θέματα τα οποία σχετίζονται με προσπάθειες διεύρυνσης του «χώρου της ελευθερίας» και την υπονόμευση ή αντικατάσταση δομών και συστημάτων, τα οποία στηρίζονται στην ιεραρχία και την εξουσία όπως ο καπιταλισμός, η πατριαρχία, ο ρατσισμός, οι αποικιακές επεμβάσεις, η οικολογική καταστροφή κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιμονή σε ορθολογικό φιλτράρισμα και συνειδητή καχυποψία απέναντι στο θέαμα των ΜΜΕ, είναι απελευθερωτική επειδή σκοπεύει να εμπλέξει το «δέκτη» σε ένα ενεργητικό ρόλο αμφισβήτησης του λόγου, τον οποίο προσπαθεί να επιβάλει το Θέαμα. Ο στόχος δεν είναι μόνο η εναλλακτική πληροφόρηση, αλλά και αποκωδικοποίηση του κόσμου της εξουσίας πίσω από το Θέαμα.

3. Οι εν δυνάμει προοπτικές/δυναμικές


Ως εγχείρημα, το Δελτίο δεν έχει ως στόχο μόνο την καταγραφή και ανάλυση τάσεων. Στοχεύει, επίσης, στην ανάδειξη ριζοσπαστικών δυναμικών σε διάφορους χώρους - πολιτικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς, οικολογικούς- οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην κοινωνική μεταμόρφωση.

4. Το Τοπικό και το Παγκόσμιο


Το Δελτίο θεωρεί την ανάλυση των διεθνών δυναμικών, στην περιοχή και το παγκόσμιο σύστημα, ως το ευρύτερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαδραματίζονται και οι τοπικές εξελίξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: