20 Μαρ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε την συζήτηση που εξελίσσετε στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής γύρω από θέματα που αφορούν τα όρια αφυπηρέτησης, τις συντάξεις και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Οι συζητήσεις αυτές ενώ αφορούν καίρια, κρίσιμης  σημασίας συνδικαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, στην πραγματικότητα διεξάγονται στην απουσία και πίσω από τις πλάτες όλων όσων τους αφορούν.

Είναι πρωτοφανές στα χρονικά της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο σοβαρά ζητήματα που στο παρελθόν για την συζήτηση τους προηγούνταν μελέτες, έρευνες, προβληματισμοί και βαθύς κοινωνικός διάλογος, να συζητούνται σήμερα με τόσο μεγάλη προχειρότητα και να προωθούνται προτάσεις νόμου που αφορούν σημαντικά και στοιχειώδη δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς εκείνοι που τα προτείνουν να είναι στοιχειωδώς σε θέση να τεκμηριώσουν γιατί τα προτείνουν και ποιο θα είναι το κοινωνικό όφελος που θα προκύψει από τις προτάσεις τους.

Η ΠΕΟ θεωρεί αυτή την συζήτηση με τον τρόπο που διεξάγεται, ως ένα ακόμη βήμα στην ενσυνείδητη πλέον προσπάθεια  κάποιων, για υπόσκαψη του θεσμού του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας και για αυταρχική παρέκκλιση στο τρόπο λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών στο τόπο μας.

Η ΠΕΟ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την επιδιωκούμενη παρέκκλιση και ξεκαθαρίζει ότι σε συνεργασία και με άλλες συνδικαλιστικές και κοινωνικές δυνάμεις θα αντισταθεί και θα αντιδράσει αποφασιστικά στο πισωγύρισμα που επιχειρείται στο κοινωνικό και εργασιακό κεκτημένο του τόπου μας.

Όσοι επιχειρούν να προωθήσουν αυτή την στιγμή επέκταση στα όρια αφυπηρέτησης, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις της ίδιας της Βουλής που προβλέπουν ότι για κάθε 4 άτομα που θα αφυπηρετούν στο δημόσιο τομέα θα προσλαμβάνετε μόνο 1 καινούργιος, πρέπει να γνωρίζουν ότι  αυτή η προσπάθεια δεν τεκμηριώνει με κανένα τρόπο δημόσιο συμφέρον.  Αντίθετα δίνει σαφώς το μήνυμα ότι είναι εισήγηση με σκοπιμότητες άσχετες με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του κράτους, των εργαζομένων και της νεολαίας του τόπου μας.

20 Μαρτίου 2012
http://www.peo.org.cy/gr/index.php/component/content/article/1-latest-news/1308-epektasioriouafipiretisis#.T2hkIwxTl1k.facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: