22 Μαρ 2012

Κινητοποίηση ενάντια στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης

Ο "Φορέας κατά της αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης" όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα δημιουργήθηκε με σκοπό την αποτροπή της αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης. Εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία μας, με τις προσπάθειες βουλευτών και κομμάτων για περαιτέρω επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 64ο έτος ηλικίας στο δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτή η προσπάθεια παραγνωρίζει τη θέληση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων και της νέας γενιάς και παράλληλα
καταδικάζει τη νέα γενιά στην ανεργία.

Σήμερα μετά και από συντονισμό που είχαν αρκετές οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν και παλιότερα στο Φορέα, αποφασίστηκε όπως επανασυσταθεί ο Φορέας κατά της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και αναλάβει δράση για την άμεση αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας.

Θέλουμε να θυμίσουμε πως στο παρελθόν ο Φορέας οργάνωσε μαζικές κινητοποιήσεις
οι οποίες ανάγκασαν την απομάκρυνση της τότε κυβέρνησης από αυτή τη σκέψη.
Θεωρούμε πως η μη αύξηση του ορίου είναι μια κατάκτηση του νεολαιίστικου και
εργατικού κινήματος της Κύπρου και είμαστε έτοιμοι να την υπερασπιστούμε με όλα
τα μέσα.

Θεωρούμε πως η συζήτηση στη Βουλή θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα και είναι με πραγματική λύπη που βλέπουμε συγκεκριμένους βουλευτές να επαναφέρουν το ζήτημα. Είναι αδιανόητο για εμάς να γίνεται συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη νέα γενιά και παρ’ ολίγο να μην είχε καλεστεί η ΠΟΦΕΝ, η ΠΣΕΜ και οι οργανώσεις νεολαίας. Μετά από παρεμβάσεις και πιέσεις κατέστη δυνατόν να καλεστούν οι πιο πάνω οργανώσεις στη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών.
Εκφράζουμε τη λύπη μας όμως για το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς δεν
αφέθηκε να εκφράσουν την άποψη τους στην Επιτροπή Οικονομικών.

Στη χθεσινή συνάντηση των οργανώσεων που συμμετέχουν στο Φορέα αποφασίστηκε όπως την Πέμπτη 22/3, ώρα 15:30, οργανώσουμε έξω από τη Βουλή μαζική κινητοποίηση κατά της
επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης στην οποία θα καλέσουμε την Ολομέλεια του
σώματος να τερματίσει κάθε προσπάθεια για επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης στο
64ο έτος ηλικίας και θα καταθέσουμε κοινό ψήφισμα όλων των οργανώσεων
που συμμετέχουν στο Φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: