6 Μαρ 2012

Οίκοι αξιολόγησης

Μια αρκετά πληροφορημένη και αναλυτική παρουσίαση γραμμένη σε μη ακαδημαϊκή γλώσσα για το φαινόμενο των οίκων αξιολόγησης. Περιέχει στοιχεία για την ιστορική εμφάνιση και εξέλιξη, καθώς και για τα ιδοκτησιακά καθεστώτα και το πλέγμα σχέσεων εντός και εκτός αυτών των κερδοσκοπικών οργανισμών την εποχή της απόλυτης σήψης του παγκόσμιου καπιταλισμού.

Το εκτεταμένο αυτό κείμενο είναι του Παναγιώτη Γαβανά και χωρίζεται σε δυο μέρη. Μπορείτε να το βρείτε εδώ

http://www.inprecor.gr/index.php/archives/167172

http://www.inprecor.gr/index.php/archives/168039

Δεν υπάρχουν σχόλια: